Col·labora amb Nosaltres

Tots Som Una

Enfront de la violència contra les dones i tota forma de maltractament, discriminació o exclusió social.

I pel desenvolupament de tot el nostre potencial humà d'amor i felicitat.

Dones i Homes Feliços

Dones i homes aspirem per igual a ser feliços a la realització del nostre potencial individual i humà. Caminar junts en aquest propòsit, sumant forces, des de la nostra diversitat i complementarietat, és l'objectiu cap al qual s'orienten moltes de les activitats de desenvolupament humà de la fundació.

Felicitat

El desig de Felicitat és la màxima aspiració i anhel compartit per tots els éssers humans. El coneixement de la dinàmica de les relacions humanes i de la pròpia gestió emocional són eines fonamentals per a aquest propòsit, així com que dones i homes s'uneixin i reuneixin per créixer i potenciar-se mútuament, amb tot el suport i experiència dels professionals i col·laboradors de la fundació.

Força i Sensibilitat

Tan vital és dotar-nos de Força per superar els reptes i la competitivitat del món exterior, com de Sensibilitat per sentir la nostra unió amb els altres, en la plenitud de l'amor i la felicitat que experimentem en el nostre interior. I és per això que promovem la integració de tots dos valors per al complet desenvolupament de l'ésser humà.

La dona és protagonista de la major revolució social del nostre temps. Un millor coneixement del potencial i els valors més genuïnament femenins és fonamental per al nostre progrés humà. Amb aquest objectiu de coneixement i autoconeixement, la fundació impulsa tota mena d'activitats formatives i divulgatives.

 

Desenvolupem activitats d'empoderament de la Dona i defensa dels Drets de les Dones, connectant entre nosaltres per a un mateix propòsit de felicitat.

 

Imagina el que podem fer moltes dones juntes, i amb el suport d'homes forts i sensibles. Imagina que el món de la dona està ple de noves possibilitats per a tots i totes.

Dona s'escriu amb D, però també amb ...

A d'...

Amigues

F de...

Felicitat

G de...

Gestió Emocional

C de...

Creativitat

E d'...

Emprenedora

Ll de...

Llibertat

S de...

Salut

N de...

Nutrició Saludable

P de...

Professional

M de...

Maternitat

La Revolució

de la Felicitat

Ara més que mai, necessitem un gran canvi. Un canvi radical i totalment revolucionari que ens permeti gaudir d'una vida més plena i feliç.

 

I has de saber que aquest canvi ja s'ha iniciat, amb la Revolució de la Felicitat, amb el despertar de l'interès per la felicitat i els nous coneixements que ens aporten la psicologia positiva i l'educació emocional. I el que ens han descobert és que tenim el poder de millorar i canviar les nostres vides.

 

Junts, podem fins i tot canviar el món. Però abans, hem de canviar i millorar nosaltres mateixos i les nostres vides, a nivell individual. Sent millors i més feliços, i fent feliços als altres, en la parella i la família, com en el nostre treball i entorn social.

 

Si vols, podem ajudar-te a aconseguir-ho.

 

Et sumes a la revolució?

Projecte

The Good Truck

d'inserció laboral i suport a dones en exclusió social

Food Trucks per a venda de productes alimentaris i begudes de consum immediat.

 

Per l'autoocupació de dones en exclusió social, i amb especial incidència en aquelles que tenen fills al seu càrrec.

 

Amb el suport dels Ajuntaments, que atorguen autorització per a ocupació de via pública i en les millors ubicacions possibles dins el municipi, per a l'autoocupació de dones en exclusió social de la mateixa població.

 

Facilitem a les dones tot el  suport psicològic i la formació necessària per convertir-se en treballadores autònomes i gestionar  el seu propi food truck per a l'obtenció d'ingressos per a elles i els seus fills.

Però no només elles...

Les projeccions de vendes permeten la generació d'un excedent de beneficis que Fundació Dones Bones pot dedicar a la ajuda a altres dones en exclusió social:

 

A Espanya:

 

Amb cursos de formació per a la inserció laboral en empreses col·laboradores del programa.

 

Dotant un  fons d'ajuda social, per atendre situacions puntuals d'extrema necessitat i urgència per a aquestes dones i els seus fills.

 

A l'Àfrica:

 

Finançant més operacions de cirurgia reparadora per a dones a Burkina Faso.

 

Amb programes de microcrèdit per millorar la condició de les dones a l'Àfrica, facilitant-los un mitjà de subsistència.

Per a més informació visita:

www.thegoodtruck.es

La pobresa a Espanya

  • 25% dels casi 4 milions d'aturats a Espanya ho és des de fa més de 4 anys.

  • Només la meitat (1.904.689) rep alguna forma d'ajuda.

  • En 1,5 milions de llars espanyoles no entra cap sou;  ningú té feina.

  • 700.000 joves (46% del total) entre 16 i 25 anys no tenen feina.

  • L'OIT preveu que  l'atur i la desigualtat en els ingressos augmentaran encara més.

  • Gairebé el 30% de la població espanyola viu ja sota el llindar de la pobresa. Són 14 milions de persones.

  • Unes 300.000 famílies han estat desnonades des de l'inici de la crisi, almenys 30.000 d'ells, dones solteres amb fills al seu càrrec

Les dones i els nens,

els més afectats

La feminització de la pobresa és un tret destacat en els estudis sobre pobresa i exclusió social realitzades fins a la data.

 

Les dones en situació d'atur de llarga durada,  pateixen una major exclusió i penalització social.

 

Dins d'aquest grup, la situació és  encara pitjor en el cas de dones amb fills al seu càrrec, amb greu repercussió en els nens.

 

2,5 milions de nens a Espanya viuen mancances materials severes i en situació de pobresa (35% menors de 16 anys).

 

Espanya, tercer país en pobresa infantil a la UE.

Col·labora amb Nosaltres